Home // Energie // Ventilatie

Ventilatie

Sinds 1 januari 2006 is het wettelijk verplicht om bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie van woningen te voldoen aan de EPB-wetgeving. Adequate ventilatie is hier één van de centrale begrippen.

EpTechnieken adviseert en installeert op uw maat, in samenspraak met toonaangevende partners op het vlak van ventilatie (Juvah).